แหวนผู้ชาย

no image

แหวนผู้ชาย

แหวนผู้ชาย

การคัดทำแหวนผู้ชาย..แหวนผู้ชายรูปแบบ 1และ 2 ,3 มีความแตกต่างกันยังไง

การแหวนผู้ชายหมายถึงเช่นไรพร้อมด้วยมีผลดีอย่างไร การแหวนผู้ชายเป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งในการดูแลงาน การเงินของคุณ ก็เพราะว่าเป็นวิธีที่ทำให้คุณ สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากสภาพการณ์คิดไม่ถึงที่อาจเกิดต่อตัวหรือว่าสมบัติของท่านได้ทุกเวลา โดยบริษัทที่ท่านทำแหวนผู้ชายไว้จะชดใช้ ค่าเสียหายให้ตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยเหตุนั้นในการสร้างความแข็งแรงทางการเงินให้แก่คุณและครอบครัว การแหวนผู้ชายจึงมีค่าเหลือประมาณพร้อมทั้งเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด กระนั้นก็ตามก่อนจับจ่ายแหวนผู้ชายท่านควรจะเรียนรู้กับหลักการแหวนผู้ชายก่อน เพื่อจะได้สามารถเลือกเฟ้นซื้อแหวนผู้ชายชนิดที่เหมาะสม ในมูลค่าที่คุ้มค่า การแหวนผู้ชายหมายความว่า การจ่ายเงินเบี้ยแหวนผู้ชายในปริมาณที่เล็กน้อย เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุต่างๆ

เทียบการป้องกันแหวนผู้ชาย (Insurance) ลักษณะต่างๆ

ประเภทแหวนผู้ชาย

แหวนผู้ชายชนิดที่ 1

รับผิดชอบต่อ คนภายนอก ดูแลรักษารถคันที่ทำแหวนผู้ชาย ดูแลรักษาบุคคลภายในรถคันที่เอาประกันรถยนต์ ทรัพย์ มนุษย์ รถยนต์สูญ ไฟไหม้ การชน อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ประกันผู้ขับขี่ รวมถึงก่อการร้าย

แหวนผู้ชายรูปแบบ 2+

ดูแลชดเชย คนภายนอก ดูแลรถคันที่ทำแหวนผู้ชาย ดูแลคนภายในรถคันที่เอาประกันรถยนต์ ทรัพยสมบัติ คน รถยนต์สูญ ไฟไหม้ การชน อุบัติเหตุเฉพาะบุคคล ค่ารักษาพยาบาล รับรองผู้ขับขี่ รวมทั้งก่อการร้าย

การกระทบจำต้องเกิดมาจากเรื่องที่อุบัติเหตุที่มีคู่ความเป็นพาหนะทางบกอย่างเดียว

แหวนผู้ชายประเภท 2

รับผิดชอบต่อ บุคคลภายนอก คุ้มครองรถยนต์คันที่ทำแหวนผู้ชาย ดูแลคนในรถคันที่เอาประกันรถยนต์ ทรัพย์สิน คน รถยนต์หายสูญ ไฟไหม้ อุบัติเหตุเฉพาะบุคคล ค่ารักษา รับประกันผู้ขับขี่ รวมถึงก่อการร้าย

แหวนผู้ชายประเภท 3+

รับผิดชอบต่อ คนภายนอก ดูแลรักษารถยนต์คันที่เอาแหวนผู้ชาย ดูแลบุคคลภายในรถคันที่เอาประกันรถยนต์ สมบัติ คน การชน อุบัติเหตุเฉพาะบุคคล ค่ารักษาพยาบาล รับรองผู้ขับขี่ รวมถึง

การกระทบจำต้องเกิดจากกรณีอุบัติเหตุที่มีคู่ความเป็นยวดยานทางบกแค่นั้น

แหวนผู้ชายชั้น 3

ดูแลชดเชย บุคคลภายนอก ดูแลรถคันที่เอาแหวนผู้ชาย ดูแลคนในรถคันที่เอาประกันรถยนต์ ทรัพย์ บุคคล อุบัติเหตุเฉพาะบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ประกันผู้ขับขี่ รวมถึง

แหวนผู้ชายประเภท 4

รับผิดชอบต่อ คนนอกคู่กรณี เฉพาะทรัพย์สมบัติ

  • Comments
  • 0